Buda på nätet

På den här sidan kommer du hitta information om olika typer av nätauktioner samt de lagar och regler som gäller. .

Nätauktioner

Traditionell nätauktion

Vid traditionella nätauktioner finns det ett utropspris och en i förväg utsedd tid då auktionen går ut. Det innebär att trycket ofta är väldigt högt just när auktionen avslutas. För att säljaren ska sälja varan måste utropspriset uppnås. Den som har lagt högst bud när sluttiden går ut vinner budgivningen.

 

Öresauktion

Vid en så kallad öresauktion höjs priset med en bestämd summa för varje nytt bud och du som köpare kan inte själv välja hur högt bud du vill lägga på en vara. Varje gång du lägger ett bud får du betala en summa och det gäller även om det inte är du som vinner budgivningen. Kommer det inte in några nya bud under en viss till så vinner den person som lagt det sista budet.

 

Lägsta bud

En lägsta bud-auktion är en auktion som avgörs genom att den som lagt det lägsta budet får köpa varan. Varje bud du lägger kostar pengar. Lotteriinspektionen har bedömt att lägsta bud-auktioner är lotterier eftersom slumpen har så stor betydelse för vem som vinner.