Buda på nätet

På den här sidan kommer du hitta information om olika typer av nätauktioner samt de lagar och regler som gäller. .

Totalentreprenad – vad gäller?

2017-08-21 09:32:18
När en beställare anlitar någon att sköta hela processen genom totalentreprenad finns generellt sett två typer av kontrakt:


När en beställare anlitar någon att sköta hela processen genom totalentreprenad finns generellt sett två typer av kontrakt:

  • Avtal tecknas med en så kallad husfabrikant som i sin tur ansvarar och säkerställer att allt fungerar vad gäller arbete, material, ritningar och konstruktion.
  • Avtal tecknas med en byggmästare som i sin tur köper allt nödvändigt material från en husfabrikant.

  

Läsa mer om nyckelfärdiga hus & Totalentreprenad?

 

Som byggherre har du alltid det yttersta ansvaret för att lagar och regler följs. Det rent praktiska arbetet sköts dock av totalentreprenören, vilket innefattar projektering, eget arbete, frågor som rör material och underentreprenörers arbete. Tänk också på att exploateringskostnader, pantbrevkostnader och räntekostnader tillkommer utöver huskostnaderna. Det går även att avtala fram så att totalentreprenören sköter dessa ansökningar och tillstånd men det är något som du kan få betala extra för.