Buda på nätet

På den här sidan kommer du hitta information om olika typer av nätauktioner samt de lagar och regler som gäller. .

Lagar och regler

För nätauktioner gäller lagen om distansavtal. Men en nätauktion kan ha både näringsidkare och privatpersoner som säljare och det påverkar dina rättigheter som köpare.

Köper du en vara av ett företag gäller distans- och hemförsäljningslagen precis som vid vanlig e-handel. Det innebär bland annat att du har rätt att ångra ditt köp under 14 dagar. Köper du en begagnad vara har du inte samma skydd som vid nya produkter men även om varan säljs i befintligt skick är säljaren skyldig att lämna korrekta uppgifter. Är varan i sämre skick än väntat utifrån varans utropspris räknas det som vilseledande och köpet går därmed att häva.

Vid köp av en annan privatperson är det köplagen som gäller. Det innebär att du inte har någon ångerrätt och att reklamationsrätten bara gäller i två år.

Om du får problem vid ett privatköp och inte kommer överens med säljaren kan du vända dig till tingsrätten för att lösa tvisten. Allmänna reklamationsnämnden hanterar bara tvister mellan privatpersoner och företag.