Buda på nätet

På den här sidan kommer du hitta information om olika typer av nätauktioner samt de lagar och regler som gäller. .

Webbsystem

För att lyckas med en nätauktion krävs ett kvalificerat webbsystem. Ett skräddarsytt webbsystem anpassat efter verksamheten har flera fördelar. Många av de färdiga system som finns är allt för generella. Man får betala för funktioner som aldrig kommer till användning samtidigt som önskade funktioner saknas. Detta gör de färdiga systemen svårare att arbeta i och onödigt dyra.

För att bygga ett kostnadseffektivt webbsystem är det viktigt att tänka igenom vilka behov man har och vad systemet ska innehålla i detalj. I dagens läge där internet har så hög tillgänglighet och hastighet så väljer man oftast att bygga webbaserade system istället för system avsedda för lokal installation. Det minskar kostnaderna för underhåll och installation. Att ta hjälp av en webbyrå med erfarenhet från att bygga kvalificerade webbsystem kan vara en god idé. Då undviker man många av de vanligaste fällorna och får möjlighet att bolla idéer och se över behov. Ett bra samarbete gör det också möjligt att utveckla projektet när behovet växer.

 

Kvalificerade Webbsystem

Datakonsulter kan också webbutveckling!


Auktionssystem för webben:

Vi byggde ett webbsystem åt Toveks auktioner där flera användare samtidigt skulle kunna vara aktiva i budgivningar, för just denna webbplatsen så var målgruppen en aning äldre där majoriteten nödvändigtvis var vana vid olika webbsystem. Därför la vi fokus och stor vikt på att skapa en användarvänlig upplevelse med enkla och lättbegripliga funktioner som förhindrar att användaren blir bortskrämd. Detta lyckades vi med efter en omfattande design-fas och framtagandet av både usercase och flödesscheman. Det som efterfrågas och är något av det viktigaste är att webbsystemet anpassas utifrån den användande målgruppen.